Hoe kan ik gegevens uit het e-MJV afdrukken?

Via de menu-optie Printen kunt u het verslag printen. U heeft twee opties:

  • Printen met behulp van de browser, bijvoorbeeld Google Chrome of Microsoft Edge (html). Als voor deze optie wordt gekozen, opent de standaard browser automatisch met daarin alle ingevulde gegevens. Vanuit de browser kunt u deze gegevens printen en/of opslaan.
  • Printen met behulp van Microsoft Word. Als u voor deze optie kiest, opent Microsoft Word automatisch met daarin alle ingevulde gegevens. U heeft de mogelijkheid het document te bewerken. Vanuit Microsoft Word kunt u de gegevens printen en/of opslaan.

Het Print-scherm heeft verschillende mogelijkheden door het wel of niet plaatsen van vinkjes:

  • Bedrijf en beoordelende instantie kunnen aangeven of alle gegevens moeten worden afgedrukt, een deel daarvan of alleen de toelichtingen, oordelen en adviezen. Ook statussen en een overzicht van gekoppelde bestanden kunnen (afzonderlijk) worden afgedrukt.
  • Tenslotte kan worden bepaald welke modules moeten worden afgedrukt door vinkjes wel of niet weg te halen. Door het vinkje voor ‘Alle’ weg te halen worden alle vinkjes voor de modules weggehaald en vice versa.