De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Hij geeft een toelichting op de verschillende rapportageverplichtingen, zoals E-PRTR. U vindt in de Leidraad procedures, instructies, checklisten en voorbeelden die goed van pas komen bij het opstellen en beoordelen van uw milieujaarrapportages.

U kunt de navigatie hierboven gebruiken om de leidraad te bekijken.