De IPPC-applicatie is ondergebracht op de besloten website van het e-MJV.  De IPPC-applicatie is een digitaal informatiesysteem voor gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders op grond van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (IED of RIE)De  RIE verplicht het bevoegd gezag om te rapporteren over de inhoud van de vergunningen van bedrijven die onder die richtlijn vallen. In de IPPC-applicatie is het verplicht een link (URL) op te geven van de locatie waar de vergunningsgegevens zijn in te zien. Dit kan een link per instantie zijn of per bedrijf.

Het informatiesysteem is opgezet om rapportages over de onderdelen uit bijlage I en II van de RIE mogelijk te maken. Verder geeft het systeem de mogelijkheid voor de beoordelende instantie om kennis en gegevens te delen. Meer achtergrondinformatie over de IPPC en RIE vindt u hier.

Inloggen IPPC

Gebruikers van overheden die gebruik willen maken van de IPPC-applicatie hebben een gebruikersnaam (geregistreerd persoonsgebonden e-mailadres) en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens zijn dezelfde als voor de e-MJV-applicatie. Het e-mailadres van de (hoofd)gebruiker is de gebruikersnaam.

Direct inloggen op de IPPC-applicatie 

De e-MJV-helpdesk en IPPC

De e-MJV-helpdesk vormt de eerstelijns ondersteuning voor technische en inhoudelijke vragen over de IPPC-applicatie. Voor verdergaande inhoudelijke vragen over IPPC en de RIE kunt u contact opnemen met de  helpdesk van Informatiepunt Leefomgeving.

Meer informatie over IPPC en RIE.