Download mutatieformulier

Het komt voor dat bedrijven om welke reden dan ook een wijziging willen doorvoeren in een rapportage die al is goedgekeurd door de beoordelende instantie (= status Geaccepteerd). Goedgekeurde (historische) rapportages kunnen niet meer door de bedrijven worden gewijzigd via de e-MJV webapplicatie. Hiervoor maakt u gebruik van het mutatieformulier. Dit Excel-bestand bevat meerdere werkbladen: één voor het Integraal PRTR-verslag, één voor de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie en één voor de ZZS-emissiedatabase.

Hierna volgt een uitleg van de werkwijze om deze wijzigingen met behulp van het mutatieformulier tot stand te brengen. 

Let op! Het formulier wordt alleen in behandeling genomen als hierop het akkoord van de beoordelende instantie is opgenomen! Voor het wijzigen van data in de ZZS-emissiedatabase geldt een uitzondering: goedkeuring van de beoordelende instantie is niet nodig bij een verzoek tot wijziging van foutief ingevoerde Excel-gegevens. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) controleert mutatievoorstellen met de oorspronkelijke Excel-bestanden en stemt indien nodig af met de beoordelende instantie.

Wijzigingen gegevens Integraal PRTR-verslag

Hoe werkt het voor het bedrijf?
1. Download het formulier. Per mutatie gebruikt u één formulier!
2. Vul de gewenste mutatiegegevens zorgvuldig in. Belangrijk is dat een bevoegde functionaris het formulier invult.
3. Verzend vervolgens dit ingevulde bestand voor beoordeling naar de (relevante) beoordelende instantie; bij voorkeur per e-mail.

Hoe werkt het voor de beoordelende instantie?
1. Beoordeel het mutatieverzoek en vul alle velden zo volledig mogelijk in.
2. Koppel in elk geval de uitkomst van het verzoek terug aan het bedrijf.
3. Verzend, indien u akkoord gaat met de voorgestelde wijziging(en), dit ingevulde bestand met uw akkoord naar de e-MJV-helpdesk.

Wat doet vervolgens de e-MJV-helpdesk?
1. Ontvangst en registratie van het mutatieformulier door de helpdesk.
2. Vervolgens controleert de helpdesk het mutatieformulier op volledigheid (zoals de aanwezigheid van het akkoord van de beoordelende instantie).
3. Indien het formulier volledig en juist is, zet de helpdesk het mutatieverzoek met formulier door naar de functioneel beheerder van het e-MJV voor beoordeling en verwerking  in de e-MJV-database.
4. Na bevestiging van de verwerking volgt een terugkoppeling aan het bedrijf en de beoordelende instantie.
5. Optioneel: doorlevering van wijzigingen aan de belanghebbende partijen (afnemers in het kader van (Europese) rapportageverplichtingen).


Wijzigingen gegevens olie- en gaswinningsindustrie

Hoe werkt het voor het bedrijf?
1. Download het formulier. Per mutatie gebruikt u één formulier!
2. Vul de gewenste mutatiegegevens zorgvuldig in. Belangrijk is dat een bevoegde functionaris het formulier invult.
3. Verzend vervolgens dit ingevulde bestand naar de beoordelende instantie, Staatstoezicht op de Mijnen.

Hoe werkt het voor Staatstoezicht op de Mijnen?
1. Beoordeel het mutatieverzoek en vul alle velden zo volledig mogelijk in.
2. Koppel in elk geval de uitkomst van het verzoek terug aan het bedrijf.
3. Verzend, indien u akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, dit ingevulde bestand met uw akkoord naar de e-MJV-helpdesk.

Wat doet vervolgens de e-MJV-helpdesk?
1. Ontvangst en registratie van het mutatieformulier door de helpdesk.
2. Vervolgens controleert de helpdesk het mutatieformulier op volledigheid (zoals de aanwezigheid van het akkoord van de beoordelende instantie).
3. Indien het formulier volledig en juist is, zet de helpdesk het mutatieverzoek met formulier door naar de functioneel beheerder van het e-MJV voor beoordeling en verwerking  in de e-MJV-database.
3. Na bevestiging van de verwerking volgt een terugkoppeling aan het bedrijf en Staatstoezicht op de Mijnen.
4. Optioneel: doorlevering van wijzigingen aan de belanghebbende partijen
(afnemers in het kader van (Europese) rapportageverplichtingen).

 

Wijzigingen gegevens ZZS-emissiedatabase

Hoe werkt het voor het bedrijf?
1. Download het formulier. 
2. Vul de gewenste mutatiegegevens zorgvuldig in. 
3. Verzend vervolgens dit ingevulde bestand naar de e-MJV-helpdesk.

Wat doet vervolgens de e-MJV-helpdesk?
1. Ontvangst en registratie van het mutatieformulier door de helpdesk.
2. Vervolgens controleert de helpdesk het mutatieformulier op volledigheid. Bij een verzoek tot wijziging van foutief ingevoerde Excel-gegevens controleert het RIVM de mutatievoorstellen met het oorspronkelijke Excel-bestand en stemt indien nodig af met de beoordelende instantie.
3. De helpdesk zet het mutatieverzoek met formulier door naar de functioneel beheerder van het e-MJV voor beoordeling en verwerking in de ZZS-emissiedatabase.
4. Na bevestiging van de verwerking volgt een terugkoppeling aan het bedrijf.