Ik zie de E-PRTR-gegevens niet als aparte module(s) in het statusoverzicht staan

Dat klopt. De aanvullende E-PRTR-gegevens zijn in aparte submodules opgenomen in de afzonderlijke modules (Lucht, Water en Afval). Samen vormen de modules het Integraal PRTR-verslag.

Niet alle emissiecijfers komen terug in de submodule Totalen op inrichtingsniveau

De applicatie sommeert alleen emissiecijfers die relevant zijn in het kader van de Europese PRTR-verordening op inrichtingsniveau en zet deze automatisch in de tabel Totalen op inrichtingsniveau. Emissiecijfers zijn relevant als de emissiestof genoemd wordt in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag zie ook de helptekst in de applicatie). In de totaaltabel op inrichtingsniveau wordt aangeduid wanneer de stoffen ook worden doorgeleverd aan Europa.

Wanneer moet ik als bedrijf stoffen met bijbehorende emissies rapporteren in het Integraal PRTR-verslag?

U dient een emissiestof met bijbehorende emissiejaarvracht te rapporteren als de emissiestof is opgenomen in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag en de bijbehorende drempel van de emissiejaarvracht is overschreden. Daarnaast is het mogelijk dat aanvullende vergunningvoorwaarden rapportage van andere emissiestoffen dan opgenomen in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag en/of rapportage van emissies onder de PRTR-drempelwaarden vereisen.

Wanneer moet worden gerapporteerd over energiegegevens in de module Energie algemeen?

Als rapportage over emissies naar lucht verplicht is, dan moet ook over energiegegevens worden gerapporteerd.

De keuzelijsten (emissiestoffen, oppervlaktewateren of AWZI/RWZI's) zijn niet compleet

Om een consequente invoer van de naam van een stof, water of installatie te garanderen is gekozen voor standaard keuzelijsten. Alhoewel deze keuzelijsten uitgebreid zijn, kan het voorkomen dat u de stof, het oppervlaktewater of de AWZI/RWZI niet tegenkomt in de keuzelijst. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de helpdesk. De desbetreffende naam kan dan alsnog aan de keuzelijst worden toegevoegd.