Hoe moeten we omgaan met ingekochte (dus niet zelf opgewekte) ‘energiedragers' die niet in de brandstoffenlijst voorkomen, zoals perslucht, demi-water, stoom en 'koude'?

In principe zijn deze 'dragers' geen brandstoffen en kunnen daarom niet als zodanig worden gerapporteerd. We adviseren bij onduidelijkheid per geval overleg te plegen met uw beoordelende instantie en indien nodig contact op te nemen met de helpdesk.